حضور گشت های ارشاد و پلیس امنیت اجتماعی در سطح کشور ، یک علامت سؤال بزرگ در ذهن بینندگان ایجاد می کند ! و آن هم این است که چرا بعد از گذشت حدود سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، در کشور اسلامی ایران ، باید برای حفظ شعائر اسلامی ، نیاز به قوه ی قهریه باشد ؟!


در این چند ساله همیشه یک سوال بی جواب در ذهنم جولان می داد : چرا افرادی که حتی سابقه یک روز حضور در جبهه را ندارند و یا حتی یک کتاب در عرصه فرهنگ شهدا ننوشته اند

دراکثر فعالیت های فرهنگی و هنری متولیان فرهنگ شهدا همیشه نقش محوری دارند؟!


استراتژی دشمنان در جنگ نرم بر دو محور اصلی و اساسی استوار است :

الف) ایجاد نارضایتی عمومی.

ب ) همگام کردن افراد ناراضی با خود و در نهایت به معارضه کشاندن آنان.


ابوالفضل درخشنده - تفاوت جبهه‌هاي جنگ ايران و عراق در تمامي زمينه‌ها بود، از معنويات گرفته تا امکانات

و تسليحات و ...! اين تفاوت‌ها به حدي بود که کلية کارشناسان نظامي، بي‌ترديد جبهة پيروز را نيروهاي عراقي تا بن دندان مسلح، مي‌دانستند...


وقتی زورگویان جهانی آلزایمر می گیرند!


چكيده :

در اين مقاله سعي شده است در ابتداء تاريخچه مجالس قانونگذاري و روند تشكيل پارلمان در برخي از كشورها بررسي گردد . و سپس شرح وظايف و اختيارات پارلمان كشورهاي مختلف با مجلس شوراي اسلامي ايران به صورت مختصر و گذرا مقايسه گردد .


زائر ديار دوست شدن، سعادت مي‌خواهد و لياقت. زيرا بايد دعوت شد تا ميهمان شد...


براستي چه جريان فكري مانع از بروز و گسترش فرهنگ ناب عاشقي در كشور اسلامي ما گرديد ، آيا دشمن در نفوذ عوامل بدلي خود تا اين حد موفق عمل كرده است كه سراسرشبكه هاي تلويزيوني ، راديويي و رسانه اي ما را در اختيار گرفته و به هر مناسبت چهره هايي را در منظر ديد نسل جوان كشورمان قرار مي دهد كه يا فوتباليست است يا خواننده ،  يا هنر پيشه ، و… ادبیات داستانی به عنوان مادر هنرهای نمایشی در کشور های پیشرفته دارای جایگاه ویژه است.اهمیت این هنر تنها در تولید آثار فاخر فرهنگی ملاک تصمیم گیری متولیان فرهنگی کشورها نمی باشد. بلکه نقش ادبیات داستانی در فرهنگ سازی و مهندسی فرهنگی هر جامعه ای مورد توجه قرار گرفته است .