لیست کتاب های نگارش یافته:ثبت سفارش خرید

جلد ششم کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته نام کتاب:جلد ششم کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 15/000 تومان
جمله ای پیرامون کتاب:تکنیک های ایجاد لحن در داستان
چکیده کتاب:کلیک نمایید
کتاب کامل آموزش خاطره نویسی پیشرفته نام کتاب:کتاب کامل آموزش خاطره نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 18000تومان
جمله ای پیرامون کتاب:جدیدترین و کامل ترین روش های نگارش خاطره جذاب و احساس برانگیز
چکیده کتاب:کلیک نمایید
مجموعه داستان کوتاه"گنج پنهان" نام کتاب:مجموعه داستان کوتاه"گنج پنهان"
قیمت کتاب: 22هزار تومان
جمله ای پیرامون کتاب:مجموعه داستان کوتاه به همراه مستندات و خاطرات 5 نفر از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس
چکیده کتاب:کلیک نمایید
روش های انتقال اطلاعات در داستان نام کتاب:روش های انتقال اطلاعات در داستان
قیمت کتاب: 10هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:کاملترین روش انتقال اطلاعات در داستان نویسی
چکیده کتاب:کلیک نمایید
مجموعه داستان کوتاه مادران چشم به راه نام کتاب:مجموعه داستان کوتاه مادران چشم به راه
قیمت کتاب: 12000تومان
جمله ای پیرامون کتاب:مجموعه داستان کوتاه با محوریت مادران شهدای گمنام
چکیده کتاب:کلیک نمایید
1234