اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

مجموعه داستان کوتاه مادران چشم به راه

نام کتاب:مجموعه داستان کوتاه مادران چشم به راه
قیمت کتاب: 12000تومان
جمله ای پیرامون کتاب:مجموعه داستان کوتاه با محوریت مادران شهدای گمنام
چکیده کتاب:

مجموعه داستان کوتاه مادران چشم به راه ثمره تجلیل از مادران شهدای گمنام است که محور دریافت فکر اولیه برای هنرمندان داستان نویس شده است. این مجموعه داستان کوتاه در 194 صفحه و 35 داستان کوتاه، به کوشش ابوالفضل درخشنده و انتشارات حدیث قلم منتشر شده است.