اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

مجموعه داستان کوتاه"گنج پنهان"

نام کتاب:مجموعه داستان کوتاه"گنج پنهان"
قیمت کتاب: 22هزار تومان
جمله ای پیرامون کتاب:مجموعه داستان کوتاه به همراه مستندات و خاطرات 5 نفر از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس
چکیده کتاب:این کتاب ثمره جشنواره ادبی دریافت فکر اولیه از 5 نفر از جانبازان گرانقدر در خصوص نقش اطلاعات و عملیات در هشت سال دفاع مقدس است. هنرمندان داستان نویس با الهام از خاطرات این بزرگواران داستان هایی را به رشته تحریر در آورده اند که در این کتاب مشاهده می کنیم.