اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

کتاب کامل آموزش خاطره نویسی پیشرفته

نام کتاب:کتاب کامل آموزش خاطره نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 18000تومان
جمله ای پیرامون کتاب:جدیدترین و کامل ترین روش های نگارش خاطره جذاب و احساس برانگیز
چکیده کتاب:

مقدمه :

کسانی که تجربه زیادی دارند طبعاً خاطرات زیادی هم برای بیان کردن دارند. ولی چه عاملی باعث میشود تا این خاطرات بازگو نشود؟! و یا خوب شنیده نشود؟!

 

چرا برخی افراد با این که در محل وقوع خاطره حضور نداشته و تنهاشنونده بوده اند، هنگام روایت خاطرات دیگران، آنقدر جذاب این خاطرات رابیان میکنند که خود صاحب خاطره هم مجذوب می شود؟!

و چرا خیلی ها حوصله ی شنیدن خاطره را ندارند؟!

 

شاید دلیل این امر، بی توجهی به اصول و تكنیکهایی است که میتواند خاطره را جذابتر ارایه کند. به عبارت بهتر برای روایت خاطرات به گونه ای که مورد پسند و اقبال مخاطب قرار گیرد، باید روشهای متداول روایت مستقیم و ساده را در هم شكست و از تكنیکهای جذاب نویسی بیشتر استفاده کرد تا خاطرات ارزشمند را کاربردی نمود.

 

به عبارت بهتر: خاطره نویسی با گزارش نویسی یا نگارش سفرنامه فرق میکند.

ثبت خاطرات، اولین قدم است. در حالی که انتقال بهتر این خاطرات به گونه ای که مورد اقبال عمومی قرار گیرد و بتواند در عرصه های مورد نیاز از آن استفاده بهینه نمود، وظیفه اصلی و هدف نهایی این فرآیند میباشد.

 / 12ابوالفضل درخشنده

 

این کتاب سعی دارد تا با نگرش به تلاش بزرگان عرصه آموزش خاطره نویسی، روشهای جدید و جذابتری برای ثبت خاطره ارایه کند تا در عرصه انتقال تجربیات و کاربردی کردن بیشتر خاطرات، قدم کوچكی بردارد.

 

الهی و ربی من لی غیرک

 

 

 ابوالفضل درخشنده