اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

جلد ششم کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته

نام کتاب:جلد ششم کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 15/000 تومان
جمله ای پیرامون کتاب:تکنیک های ایجاد لحن در داستان
چکیده کتاب:

آنچه داستان را از سایر قالب های نگارشی نثر متفاوت می کند، احساس برانگیزی اثر است. به همین منظور برای داشتن یک اثر احساس برانگیز استفاده از تکینیک های داستان نویسی ضروری است. در جلد های قبلی به برخی  از این تکنیک ها جهت نگارش داستانی احساس برانگیز پرداخته شده است و در این جلد به نقش و روش های ایجاد لحن داستانی توجه م شود. در اصل داستانی احساس برانگیز است که خواننده ازروی نوشته، تصویر ذهنی داشته باشد و هم زمان صدای شخصیت های داستانی را بشنود...