اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

جلد هفت آموزش داستان نویسی پیشرفته

نام کتاب:جلد هفت آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 18000تومان
جمله ای پیرامون کتاب: صحنه چیست؟ و روش های صحنه پردازی چگونه است!
چکیده کتاب:

در این کتاب با کامل ترین روش های ایجاد صحنه و صحنه پردازی در داستان آشنا می شویم.

ناشر انتشارات حدیث قلم.