اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

جلد هشت کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته

نام کتاب:جلد هشت کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 20هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:روش های ایجاد سرعت مناسب داستانی(ریتم- ضرب‌آهنگ)
چکیده کتاب:

در این کتاب سعی شده است تا با درج داستان‌های نمونه، به صورت کاربردی انواع روش‌های ایجاد سرعت مناسب داستانی آموزش و تمرین شود.

شماره تلفن انتشارات حدیث قلم:

22463876