موضوع:مصاحبه ها
نویسنده:رادیو گفتگو
تاریخ:1396/02/25 05:37:23 ب.ظمتوليان فرهنگي به حداقل ها بسنده كرده اند

ابوالفضل درخشنده با تاكيد بر اينكه بايد وضعيت موجود آثار ادبي كشور را آسيب شناسي كنيم ، عنوان كرد : متوليان فرهنگي با اين دليل كه سطح فكر مردم پايين است به حداقل ها بسنده كرده اند و در فكر مهندسي فكري جامعه نيستند. 


برنامه " گفت و گوي فرهنگي " با موضوع ( نقد و بررسي علل نفوذ ادبيات عامه پسند و عواقب آن ) با حضور يحيي ساساني ، ناشر و ابوالفضل درخشنده ، نويسنده، مدرس داستان نويسي و ناشر روانه آنتن شد.
در ابتدا ساساني با بيان اينكه ادبيات عامه پسند به طيف وسيعي از آثار اطلاق مي شود ، عنوان كرد : رمان هاي داخلي و خارجي بسيار زيادي وجود داشته اند كه مورد اقبال مردم بوده اند و در عين حال رمان هايي نيز هستند كه فقط سليقه هايي كه با ادبيات فاخر آشنايي ندارند را تحت تاثير قرار مي دهند و مورد استقبال قرار مي گيرند.
وي همچنين با كاربرد نام عامه پسند براي كم شمردن اين دست داستان ها مخالفت نمود و بيان كرد : ما نمي توانيم صرف اينكه چيزي مورد توجه عموم واقع شده را سطح پاييني از ادبيات قلمداد كنيم.
اين ناشر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا براي شيوع ادبيات عامه پسند بايد نگران بود ، اظهار كرد : در هر حال بايد نگران ابتذال باشيم و بايد ديد يك اثر هنري هنرمندانه است يا خير.اغلب مواقع آثاري كه براي نخبگان هم نگاشته مي شوند واجد عنصر هنري نيست و ممكن است تعداد زيادي از آثاري كه مورد پسند عامه نيز قرار مي گيرد بسيار هنرمندانه باشد.
ساساني با تاكيد براينكه منتقدين ادبي بايد مرز ميان ابتذال و هنر را تعيين كنند، بيان كرد: در حال حاضر ما از عدم وجود مراجع نقد ادبي رنج مي بريم به اين معنا كه ما اطمينان نداريم در ستون ادبي يك روزنامه يا مجله يك معرفي خوبي از يك كتاب ارائه شده باشد و گاهي اين تفكيك آثار به دليل حب يا بغض صورت مي گيرد.
وي خاطر نشان كرد : اصولا در آفرينش هنري و به خصوص ادبيات داستاني در تمام ادوار تعداد كمي هنرمند داريم و بيشتر توليد كننده صنعت ادبي داريم.كتابفروشي ها بايد كتاب داشته باشند و ناشران بايد چاپ كنند و نمي توان تنها براي نخبگان كتاب نوشت و وجود آثار عامه پسند طبيعي است.
در ادامه درخشنده ادبيات عامه پسند را متاثر از فرهنگ هر جامعه دانست و شرح داد : متاسفانه شرايط حاكم بر هر جامعه منجر مي شود نويسندگان از ژانر موجود تقليد كنند و اين موضوع سبب شده كه ما سال هاست در ادبيات داستاني درجا مي زنيم و پسرفت داشته ايم.
وي در ادامه افزود : اين موضوع به اين معناست كه يك نويسنده براي تعالي فرهنگ جامعه اش هيچ اثري نمي نگارد و تنها بر اساس نياز موجود در جامعه همچنان به ادبيات عامه پسند اكتفا مي كند.
اين نويسنده اظهار كرد : ما در يك كلاف سر در گم قرار گرفته ايم.از طرفي مانند متوليان فرهنگي كشور بايد به اين حداقل ها بسنده كنيم و اين درجا زدن باعث افت سطح فكري و فرهنگي جامعه مي شود و براي برون رفت بايد كاري انجام داد.
درخشنده با تاكيد بر اينكه بايد وضعيت موجود را آسيب شناسي كنيم ، عنوان كرد : ما كتاب هاي فاخر بسياري در گذشته خود داريم.اما با اين دليل كه سطح فكر مردم پايين است به حداقل بسنده كرده ايم.
وي اضافه كرد : داستان نويسي به عنوان مادر همه هنرهاي نمايشي در كشورهاي مختلف داراي جايگاه ويژه اي است و دولتمردان كشورها قبل از اينكه هر فرآيندي حتي سياسي ، نظامي و تكنولوژي تجاري را وارد عرصه زندگي مردم كنند سال ها قبل از هنرمندان داستان نويس افكار عمومي جامعه را آماده مي كنند و مهندسي فكري براي جامعه شكل مي گيرد.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد : متاسفانه اين رويه مهندسي در كشور ما حالت معكوس دارد به اين معنا كه متوليان فرهنگي به جاي اينكه فرهنگ سازي نمايند ، دنباله رو شده اند و راهبر نيستند. 

لبنک خبر:

http://radio.ir/persian/ModulesPage.aspx?modulename=news&action=viewtext&news=60781

 

http://www.mehrnews.com/news/3978270/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85

 

http://www.artna.org/fa/news/view/58810

 

http://www.radiogoftogoo.ir/ChannelNewsDetailsBaztab/?m=170002&n=60179

 

http://tnews.ir/news/dbf785696585.html

 Share     
    ارسال نظر پیرامون این مطلب:

  نام و نام خانوادگی:            ایمیل:            آدرس وب سایت یا وبلاگ:   

       متن پیام: